• Andahus Ab PVC Fönster
  • Andahus Ab PVC Fönster
  • Andahus Ab PVC Fönster
  • Andahus Ab PVC Fönster

 

1. Miljövänliga

PVC–fönster är tillverkade av miljövänliga material som ger mindre föroreningar än trä och aluminium. Polymer är dessutom återvinningsbar och därför ett väldigt bra val ur en miljösynpunkt.

vind-4 1

 

2. Utmärkt väderbeständighet

PVC-fönster består av Polyvinyl-klorid, stabiliseringsmedlel, titandioxid och andra beståndsdelar som klara av olika typer av väder, UV-strålar samt snabbt skiftande väder som gör att ramstrukturen ibland kan expandera och kontrahera. Med vår konstruktion klarar fönstrerna en yttemperatur på upp till 82 C utan någon defekt. Det innebär att långa soliga dagar och omväxlande atmosfäriska förhållanden inte försämrar kvaliteten på dina fönster.

 

Reng

3. Utmärkt vattenresistens

Våra PVC-fönster använder sig av hörnsvetsning för att säkerställa att vatten inte kan passera genom svetsförbanden. Dessutom använder vi ett dubbelt lager av TPE (termoplastiska elastomerer) till gummipackningen som placeras runt fönsterbågen och ramen för att effektivt täta gapet, resultatet blir en utmärkt isolering.

 

ljud

 

4. Utmärkt ljudisolering

PVC-fönstrens ramsystem har fler kammare i sin struktur som är utrustade med ett multipoint låssystem vilket säkerställer korrekt stängning och tillslutning. Detta minskar bullerstörningar utifrån ned till 12,5% av den ursprungliga ljudnivån.

 

eld

 

5. Utmärkt brandsäkerhet

PVC-fönster är självsläckande. Polymer är icke brännbara på grund av en hög koncentration av klor och användning av andra lämpliga kemikalier. PVC-fönster är tillverkade under DIN 16 830-standarden, som garanterar din säkerhet.

 

 

Typer av fasta och öppningsbara fönster

Fonster poster