Bygglov

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändrar användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Vill du ha hjälp med Bygglov?

Arkitekter på Anda Hus ritar din ny-, till- eller ombyggnad utifrån era behov gällande lagkrav och husets förutsättningar.

Ansök om Bygglov

Vi producerar alla nödvändiga bygglovshandlingar. Vissa kommuner vill även att konstruktionshandlingar ska bifogas med bygglovsansökan. Vi har möjlighet att även ta fram dessa handlingar. Vi prissätter arbetet i enlighet till arbetsbördan och har därför en individuell prissättning på ärenden som vi tar emot.

 

Andahus Ab