Ombyggnad

Slutkostnader för projektering av tillbyggnad, påbyggnad och ombyggnad riskerar ofta att bli dyrare än motsvarande nybyggnader på grund av diverse faktorer. Varsamhet och minimering av åtgärder är därför en klok väg att gå.

För att kunna lämna offert för om-/tillbyggnad behöver vi kopior på de måttsatta bygglovsritningarna som kommunens stadsbyggnadskontor stämplat och godkänt (stämpeln ska synas på kopiorna). Markera tydligt på samtliga ritningar vad som är tillbyggnaden. Då har vi ett bra underlag för att avgöra om vi kan lämna offert.

 

Andahus AB – Ombyggnad