Tillbyggnad

Vid en tillbyggnad eller påbyggnad måste man ta hänsyn till den befintliga byggnaden. Man siktar på att fastställa behoven samt förutsättningarna för att få fram en ögonlockande samt hållbar lösning. Därför är det viktigt att lägga vikt på material, konstruktion, färg och utseende för att kunna leverera en tillfredställande karaktär på tillbyggnaden. Man kan bestämma sig för att den nya delen kan se exakt likadan ut som den befintliga eller om man ska försöka förändra för att få en ny karaktär på helheten. Slutkostnader för projektering av tillbyggnad, påbyggnad och ombyggnad riskerar ofta att bli dyrare än motsvarande nybyggnader. Varsamhet och minimering av åtgärder är därför en klok väg att gå.Tänk och var förberedd på att EL-, VVS- och Ventilationinstallationer på ett hus helt eller delvis bör förnyas efter 30-40 år, medan en kvalitetsbyggnad kan ha en livslängd på mer än 100 år.