3D-modeller

Tack vare den digitala tekniken har det skapats nya spännande möjligheter kring hur man kommunicerar viktiga förändringsprocesser inom arkitektur och stadsbyggnadsutveckling.3D-bilder kan produceras helt i datorn eller som en kombination av ett foto och 3D-grafik (fotomontage). Den här metoden använder vi ofta för att visualisera arkitektur och byggprojekt. Som underlag för att visualisera byggnader och arkitektur används CAD-ritningar.

Det är av stor fördel att kunna sprida information om produkter och en enkel lösning på en sådan sak är att få produkterna att visas digitalt genom 3D-modeller eller 3D-ritningar. Vi kan jobba utifrån ritningar, fotografier eller skisser. Vi bygger 3D-modeller av dina produkter så att du kan använda dem själv eller skicka vidare dem till andra.